Odvjetnici

zajednički odvjetnički ured matić prlić

Odvjetnik Danijel Matić

Danijel je odvjetnik s dugogodišnjim iskustvom u odvjetništvu koje uključuje rad na ovršnim, stečajnim i predstečajnim predmetima, sastav ugovora o ustupu i prijenosu poslovnih udjela te pravno savjetovanje kod osnivanja trgovačkih društava i podružnica inozemnih i domaćih osnivača uz izradu potrebne dokumentacije. 

Uz navedeno, Danijel ima značajno iskustvo u zastupanju pred sudom u raznim postupcima te pokretanju i vođenju zemljišno-knjižnih postupaka. 

Također posjeduje relevantno iskustvo na području radnih odnosa pri čemu se posebno ističe sastavljanje ugovora o radu, pravilnika o radu te drugih relevantnih pravilnika.

Odvjetnik Marko Prlić

Marko je odvjetnik s višegodišnjim iskustvom u međunarodnoj prehrambenoj kompaniji koja je uvrštena na Vodeće tržište Zagrebačke burze pa je tako u svom radu bio zadužen za korporativno upravljanje na razini grupe kompanija, a što uključuje sva regulatorna pitanja povezana s tržištem kapitala i odnos sa Zagrebačkom burzom i Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga te statusna pitanja i poslove organa društva majke i društava kćeri. 

Uz navedeno, bio je pravni savjetnik na više postupaka spajanja i akvizicija (M&A), od informacijskog memoranduma do post-transakcijske integracije. Savjetovao je organizacijske jedinice kompanije zadužene za prodaju oko pitanja tržišnog natjecanja. 

Također, bio je zadužen za pripremu svih internih akata (odluke, statuti, poslovnici, pravilnici, procedure, procesi) za društvo majku i ovisna društva.